La Paeria facilita l’empadronament en línia per a tota la ciutadania: DigiCanvis

La Paeria ha digitalitzat tots els tràmits relacionats amb el padró municipal d’habitants i ha posat en marxa un nou protocol d’empadronament per tal de garantir els drets de tota la ciutadania. D’aquesta manera, l’ajuntament facilita l’accés universal al padró amb una tramitació 100% electrònica, sense desplaçaments ni cita prèvia.

El projecte ha consistit en l’actualització i millora del circuit d’empadronament existent per permetre la inscripció al padró de totes les persones al seu domicili habitual, independentment de la seva situació jurídica o habitacional . Així mateix, s’ha creat el portal Empadrona’t, que facilita l’accés a tots els tràmits del padró i disposa d’eines per resoldre dubtes de forma immediata i automatitzada.

La iniciativa està recollida a l’Observatori dels DigiCanvis com a projecte de transformació digital en l’àmbit dels serveis centrats en les persones.

En què consisteix el servei?

La posada en marxa del projecte Empadrona’t implica l’actualització, la digitalització i l’automatització de l’empadronament a la ciutat.

En primer lloc, s’ha revisat i actualitzat el protocol que regula el procés d’empadronament al municipi. El nou protocol permet que totes les persones puguin inscriure’s al seu domicili habitual, independentment de si disposen del títol jurídic de la propietat, estan en situació d’ocupació irregular o, fins i tot, si no tenen llar, per garantir que puguin tenir accés a l’educació, la sanitat i els serveis socials.

Pel que fa a la digitalització dels procediments d’empadronament, tots els tràmits es poden realitzar telemàticament des de la seu-e (altes, baixes, renovació, modificacions, aportació de documents, etc.) i s’ha automatitzat l’expedició dels certificats d’empadronament. En la gestió interna, s’ha implantat un sistema automatitzat d’alertes que avisa als responsables de serveis socials dels casos que requereixen informes d’habitualitat.

El projecte també inclou la posta en marxa del portal Empadrona’t, una web multiidioma que recull tots els tràmits del padró, la normativa de referència i els protocols en format de guia ràpida. El portal inclou diferents eines per resoldre dubtes de forma immediata i automatitzada: un xatbot, un bot de Telegram i un formulari d’ajuda. 

Quins són els beneficis?

  • Millora de l’eficiència i l’eficàcia. La digitalització de la gestió interna agilitza els procediments; la generació automàtica d’avisos interns i de certificats d’empadronament estalvia recursos, elimina els colls d’ampolla, redueix els temps d’emissió i minimitza els possibles errors. 
  • Facilita el coneixement del territori. Aquest projecte permet donar compliment a l’objectiu final del padró, que és conèixer la població real del municipi, per poder desenvolupar una acció de govern eficient i efectiva
  • Garanteix els mateixos drets i llibertats pel conjunt de la ciutadania. L’empadronament és un metadret que obre la porta a altres drets com l’accés a la sanitat pública, l’educació o els serveis socials. 

Aquest servei està en funcionament a Lleida des de 2020 i és replicable per altres ajuntaments, donat que la gestió i la normativa del Padró d’habitants és comuna a tots els municipis i, en el cas de Catalunya, l’aplicació de gestió del padró també és comuna a la gran majoria de municipis.

Podeu conèixer els aspectes claus a tenir en compte per replicar aquesta iniciativa a la fitxa Empadronament en línia i automatització en la gestió administrativa

Observatori dels DigiCanvis

Nou espai per difondre i promoure projectes de transformació digital

Recopila iniciatives innovadores i bones pràctiques (DigiCanvis) que s’han implantat amb èxit a ajuntaments de Catalunya i que són una font d’inspiració per a la resta d’ens.

Si heu implantat un projecte de transformació digital amb èxit o teniu una experiència pilot, compartiu-la!

X