Actualització dels ítems d’organització política a partir de les eleccions del 28 de maig. Com ho hauré de fer?

A partir del proper 28 de maig i sobretot del 17 de juny, desprès del Ple de constitució dels ajuntaments de Catalunya, els ens usuaris del mòdul d’organització política associat al portal de Transparència que oferim, hauran d’actualitzar els diferents ítems que s’ofereixen al mòdul.

Els canvis afectaran a aquests ítems:

Figura 1: exemple de Castellar del Vallès, que ens permet indicar els ítems del portal de transparència personalitzables amb el mòdul d’organització política

Com cal gestionar l’actualització?

L’actualització del mòdul és manual i caldrà entrar al portal de transparència per editar el contingut dels ítems

Recomanem que l’ordre d’edició sigui el mateix que s’exposa al Manual de configuració avançada dels ítems d’organització política, que podeu trobar al portal de suport de govern obert.  La darrera versió d’aquest manual inclou un capítol que recull com procedir a gestionar els continguts a partir dels canvis electorals.

Durant el temps de preparació de la nova informació, i si les dades ja es trobem disponibles a Municat (apartat “Composició del Ple”), podreu mostrar temporalment les imatges amb el format anterior (no personalitzat) per exemple:

Figura 2: exemple de l’Ajuntament d’Alguaire on es mostren les dades dels càrrecs electes segons model estàndard automàtic (i per tant amb el mòdul de configuració avançada desactivat)

Hi ha una segona opció diferent a l’edició personalitzada de cada ítem que consisteix en esborrar tot el contingut dels diferents ítems, i començar de zero fent una importació de les dades existents a Municat. Aquesta opció requereix que prèviament estiguin ja actualitzades a Municat i, per tant, també en format dades obertes. Aquesta segona opció només la recomanem en el cas que hi hagi molts canvis.

Pel que fa al mòdul que incorpora en la presentació les dades de les eleccions municipals (caràcter històric), un cop estiguin consolidades a font Municat, les tractarem per poder automatitzar les dades dels resultats electorals de l’any 2023.

Figura 3: exemple de l’Ajuntament de Llagostera i la mostra dels resultats electorals històrics que, un cop disposem de les dades, automatitzarem.

Desitgem que aquestes instruccions facilitin l’actualització del mòdul d’organització política i animem als ens usuaris del portal que encara no el tenen activitat a activar-lo.