Aprovada la transferència destinada a activitats per al Programa Temps per Cures, 2023