Aprovada la transferència destinada a activitats per al Programa Temps per Cures, 2023

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha aprovat la transferència destinada a finançar la prestació del servei de cura per a nenes i nens dels 0 als 16 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals per a l’exercici 2023.

El Programa Temps per Cures té com a objectiu avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures donant suport als ens locals per al desplegament de serveis de cura infantil de proximitat. El programa respon a diversos objectius específics: Consolidar el dret a les cures de les nenes i els nens, alliberar temps per a les famílies, especialment per a les dones, a qui, majoritàriament, s’ha atribuït el treball de les cures, acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures, promoure la corresponsabilitat dels homes en la cura i, finalment, fer-ho avançant en la igualtat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2023.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de serveis i, concretament, al servei IFE – Programa Temps x Cures (primera resolució 2023).

Trobareu més informació: