Recomanacions per sol·licitar dades a Via Oberta

Al novembre de 2020 anunciàvem el canvi de les sol·licituds d’alta a Via Oberta per tipus de procediment.  

Durant el 2021 s’han resolt favorablement més de 1.000 sol·licituds d’alta a les diferents consultes que ofereix Via Oberta,  i esperem que durant el 2022 segueixi creixent el consum de dades interoperables. Per facilitar la sol·licitud de noves dades, a continuació us recordem què cal tenir en compte a l’hora d’omplir el formulari de sol·licitud de Via Oberta. 

Per a  les dades provinents de l’Administració General de l’Estat que requereixen autorització a través de la PID, cal escollir un codi de procediment; un cop escollit, aquest serà el codi a seleccionar per a totes les dades que consulteu en el formulari. No es poden seleccionar codis diferents per a un mateix procediment. 

També és requisit per a les dades que es sol·liciten a l’AGE, la publicació, aportació o traducció al castellà tant de la normativa aplicable com del formulari on s’informa de la consulta de les dades i es garanteix l’oposició o es recull el consentiment de l’interessat. Així doncs, per evitar requeriments de documentació en l’autorització de  consulta de dades de l’AGE recomanem aportar d’entrada la traducció de la normativa i el formulari. 

Pel que fa a la normativa, cal tenir en compte la política actual dels emissors de no acceptar normativa genèrica que no estableixi expressament la dada a consultar; per tant, s’ha d’indicar la norma específica que regula el procediment concret on es requereix l’obtenció de la dada o document que es pretén consultar. 

Pel que fa al consentiment, trobaràs una explicació detallada sobre els tipus de consentiment i quin s’ha d’escollir en cada cas al document que conté el pas a pas per emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització per tipus de procediment als serveis de Via Oberta  (pàgina 14). 

X