Acord per impulsar la Llei de facilitació de l’activitat econòmica per simplificar i agilitzar els terminis d’inici de les activitats

La Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes, el Consorci AOC, les diputacions catalanes i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per impulsar la Llei de facilitació de l’activitat econòmica i la incorporació de l’Ajuntament de Barcelona a la Finestreta Única empresarial (FUE).

L’acte de signatura, presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha comptat amb la participació del primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni i Cuadrado i de la resta de signants del conveni. L’AOC ha participat en l’acte, amb la representació de l’Àstrid Desset, directora gerent.

L’objectiu del nou Pla és reduir el temps necessari per iniciar una activitat econòmica. Un dels eixos es basa en la integració de les plataformes de què disposen les diferents administracions públiques, i l’altre, a assegurar un dimensionament adequat dels recursos humans que participen en la legalització i el control ex post de les activitats econòmiques.

Des de l’any 2011, les administracions signatàries estan col·laborant en l’impuls de la FUE i el desplegament de solucions comunes. Per garantir la tramitació digital per defecte, tots els ens locals tenen a la seva disposició un catàleg de 17 tràmits de la FUE mitjançant el servei e-TRAM. Des de juliol de 2021 hi ha 927 ajuntaments catalans adherits a la FUE que utilitzen els serveis de l’AOC. Mitjançant el Canal Empresa es pot fer el seguiment dels tràmits d’activitats amb una visió interadministrativa per als 838 ajuntaments que estan fent servir “El Meu Espai” de l’AOC, que integra la informació de les seves seus electròniques.

El paper de l’AOC , en aquest nou pla, és el de posar a disposició i impulsar l’ús de les administracions les solucions comunes en els àmbits següents:

  • Tramitació electrònica d’activitats econòmiques FUE (e-TRAM, creació de nous tràmits d’acord amb la Llei i adequació als canvis del marc normatiu).
  • Plataforma de dades obertes del món local (AOC CKAN) per gestionar l’intercanvi d’informació pública i oberta.
  • Integració del catàleg de tràmits de la FUE del món local amb el Canal Empresa. Actualment s’està fent amb un servei web i documents XML. En un futur es preveu migrar a un model que permeti compartir la informació en dades obertes.
  • Tramitació unificada via EACAT d’activitats que afecten diverses administracions.
  • Carpeta ciutadana d’empresa interadministrativa des de la seu electrònica de cada ens local. L’AOC posarà a disposició dels ens locals el mòdul “El Meu Espai” per mostrar tota la informació de les actuacions i els tràmits de les empreses.
  • Hub de carpetes per gestionar la interoperabilitat de carpetes dels ens locals i de la Generalitat, per permetre a les empreses visualitzar totes les seves actuacions de tràmits a la FUE i fer el seguiment de l’estat dels expedients de la FUE amb visió interadministrativa.
  • Servei d’interoperabilitat de dades i documents (Via Oberta) per garantir la dada única de la informació que ja està en poder de l’Administració.

X