S’acaba el termini de presentació d’ofertes i s’ha detectat una incidència? No ens esverem!

Quan es detecta una incidència que afecta la presentació d’ofertes de Sobre Digital, cal tenir en compte que:

  • La incidència es comunica a https://www.aoc.cat/estatserveis/ i queden informats els serveis afectats per tal que es pugui valorar l’ampliació del termini de presentació per part dels òrgans de contractació, així com, incorporar la informació del comunicat a l’informe, si s’escau.

En el cas que la incidència ja hagi finalitzat i hagi afectat la presentació de l’oferta d’algun licitador:

  • L’eina Sobre Digital incorpora en l’Informe de traces  de presentació de cadascuna de les empreses. El mateix òrgan de contractació pot descarregar el Registre d’obertura des de l’eina d’obertura de sobres (on quedarà informat l’error que ha impedit la presentació de l’oferta en qüestió per a verificar si es correspon amb l’incident tècnic comunicat).
  • Si encara no s’ha obert cap sobre de la licitació i l’òrgan de contractació determina que l’empresa ha de poder finalitzar la presentació, l’eina permet fer-ho, tot i que hagi finalitzat el termini de presentació d’ofertes; Sobre Digital ressaltarà que l’oferta s’ha presentat fora de termini, i serà competència de l’òrgan de contractació decidir si aquesta és acceptada o no.

Trobareu tota la informació sobre licitacions electròniques al Portal de Suport d’e-Licita

X