Publicat el servei per establir convenis per a la prestació del SIAD i polítiques d’igualtat de gènere, 2022 – 2025

El Govern de la Generalitat en sessió de 18 d’octubre de 2022 ha aprovat el finançament de les despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs de l’Institut Català de les Dones, adscrit al Departament d’Igualtat i Feminismes, per atendre les despeses derivades de la signatura del conveni de col·laboració amb els municipis de més de 20.000 habitants i els consells comarcals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, en el servei ICD – Convenis amb els ens locals per a l’impuls de la prestació del SIAD i la realització de polítiques d’igualtat de gènere pel període 2022-2025.