Modificar la data d’obertura de pliques amb Sobre Digital: ràpid i fàcil

Generalment quan es vol modificar la informació d’un anunci que ja està publicat al Perfil del Contractant cal fer una esmena. 

Aquesta norma, però,  té una excepció: no cal realitzar una esmena quan es tracta de modificar la data d’obertura de pliques d’un expedient que té habilitada la presentació de proposicions mitjançant Sobre Digital. En aquest cas, per modificar la data d’obertura de pliques, només cal accedir a la Gestió de Sobre Digital, modificar la data i Desar el canvi. Un cop fet, es publicarà automàticament una esmena al Perfil del Contractant informant la nova data d’obertura, i amb el motiu d’esmena: “obertura de pliques”. 

Ho trobareu explicat a la FAQ Modificar la data d’obertura de pliques disponible al Portal de suport de PSCP. 

X