Modificació a l’Entitat de Registre idCAT Mòbil? Envia-la al CAU

Actualment les Entitats de Registre idCAT de l’àmbit local poden gestionar altes a idCAT Mòbil a través de Via Oberta. No obstant hi ha altres gestions com la baixa o la modificació, que de moment no estan disponibles a través d’aquesta plataforma.

Des del Consorci AOC s’està treballant per oferir totes les funcionalitats necessàries per a la gestió del cicle de vida de l’idCAT Mòbil. Mentrestant, quan la ciutadania comparegui a l’Entitat de Registre per sol·licitar la baixa/modificació, caldrà que feu arribar aquestes sol·licituds al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU). Un cop feta la gestió, es comunicarà al ciutadà (l’operador de l’ER també podrà estar assabentat del resultat de la gestió).

Cal que ens feu arribar aquestes sol·licituds de baixa/modificació a través del formulari web Com gestiona la baixa/modificació de l’idCAT Mòbil un operador de l’Entitat de Registre.

En el formulari web trobareu la documentació a adjuntar i els camps per informar les dades del ciutadà, així com un camp opcional per introduir el correu electrònic de l’operador de l’ER (per si aquest vol rebre resposta sobre el resultat de la sol·licitud).

Trobareu tota la informació sobre l’emissió de l’idCAT Certificat i l’idCAT Mòbil al Portal de suport d’Entitat de registre idCAT.

X