L’AOC presenta el nou model de governança e-SET a la I Jornada d’administració electrònica eMunicipis

La I Jornada d’Administració Electrònica eMunicipis, organitzada per l’oficina d’eMunicipis de la Diputació de Girona, ha estat el marc escollit per presentar el nou model de governança #eSET que ofereix el Consorci Administració Oberta de Catalunya en col·laboració amb les diputacions. La jornada va reunir treballadors i treballadores públics implicats en la transformació digital dels seus ens i que destaquen per la seva pro activitat i avenços amb les comunitats d’aprenentatge.

La sessió va ser inaugurada per Jordi Xargay, diputat delegat de Xarxa Viària i Noves Tecnologies, que, juntament amb la directora de l’AOC, Àstrid Desset, i la secretària-interventora de l’Ajuntament de Celrà, Meritxell Vargas, van participar a la taula rodona “Una porta a l’univers supramunicipal”.

A continuació, la cap del servei e-SET, Gemma Varona va fer una breu introducció de les principals característiques del model e-SET i tot seguit va explicar el nou model de governança e-SET que es construirà amb la col·laboració i el suport de les diputacions. Aquest nou projecte col·laboratiu comportarà tres reptes principals:

  • l’adaptació del servei a les necessitats reals dels diferents tipus d’usuaris (ajuntaments de més de 5 mil h., organismes autònoms locals, patronats municipals, entitats públiques empresarials, mancomunitats, consorcis locals, EMD, etc.),
  • l’actualització de la documentació d’acord amb la normativa que ha anat aprovant-se els darrers anys, els resultats de les anàlisis de diversos indicadors i de les bones pràctiques,
  • la creació de dos models d’autoavaluació i control (tipus checking)  que permetran als ens usuaris determinar el seu grau de transformació digital i avaluar el seguiment i compliment dels principis del model de gestió e-SET. En consonància amb el primer repte, aquests formularis de recollida d’indicadors i informació tindran en compte el perfil dels usuaris.

En la fase actual de recollida de dades, es programaran visites amb els ens locals que van passar per la implantació amb l’objectiu d’analitzar com estan respecte al model e-SET original. Les dades i conclusions que s’obtinguin no es publicaran ni es transmetran sinó que serviran per a la confecció col·laborativa del nou model de governança.

En resum, se’l dotarà d’una major flexibilitat i d’un abast més global perquè esdevingui un nou model de gestió que s’adapti a la situació actual de les administracions públiques catalanes amb l’objectiu final d’oferir un millor servei a la ciutadania.

A la jornada també es van presentar les comunitats d’aprenentatge organitzades en quatre taules rodones en les quals les persones participants en les seves respectives comunitats van explicar la seva experiència, els objectius assolits i els reptes de futur. En concret, aquestes taules van tractar sobre:

  1. el treball fet per millorar les webs municipals,
  2. els volants d’empadronament automàtics, iniciativa que s’està treballant també amb l’AOC,
  3. el quadre de comandament dels ajuntaments que els permet visualitzar els seus punts forts i febles i els proporciona recursos de millora i finalment i
  4. l’ús de la intel·ligència artificial per a la classificació documental automàtica.

Per finalitzar es va fer el taller «Pensament actiu per a la resolució conjunta de problemes diaris», amb Jordi Castanyer i Dani Rodríguez, de l’equip eMunicipis.

X