Presentada la “Guia d’autoavaluació de la integritat pública per a ens locals”

El Consorci AOC i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han presentat la “Guia d’autoavaluació de la integritat pública per a governs locals”, una eina d’autodiagnosi adreçada als ens locals perquè puguin avaluar el seu grau de maduresa en integritat, ètica pública i bon govern.

A través d’uns indicadors comuns, cada ens local pot fer una diagnosi sobre el seu sistema d’integritat institucional, i decidir i planificar les mesures que vol adoptar per millorar la seva governança amb criteris d’ètica i bon govern.

Es tracta d’una aplicació oberta i gratuïta a disposició de tots els ens locals catalans. Actualment, l’eina avalua un total de 260 indicadors.

El seu objectiu és millorar i ajudar els ajuntaments a concretar polítiques públiques basades en la integritat local.

X