El servei “IFE – Convenis amb els ens locals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i el feminisme pel període 2022-2025” es publica a EACAT

El Departament dEl Departament d’Igualtat i Feminismes publica un servei per a la tramitació electrònica de convenis dins de l’àmbit de la promoció de la igualtat i el feminisme amb els ens locals que tindran un període de duració del 2022 al 2025.


Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament al servei IFE – Convenis amb els ens locals per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i el feminisme pel període 2022-2025.

X