Correus d’avís d’error d’e-NOTUM: Què s’envia? A quina adreça?

El servei e-NOTUM permet definir una adreça de correu específica per a la recepció d’avisos d’error.  S’enviaran  a l’adreça definida els errors que es produeixin en el cicle de vida de la notificació (no s’ha pogut registrar o dipositar o expirar) a més d’errors en l’enviament dels canvis d’estat cap a les aplicacions integrades (si és el cas).

L’usuari amb permís de Gestor d’e-NOTUM de cada ens pot personalitzar aquesta adreça des de la Configuració  d’e-NOTUM (Apartat Organisme, punt 5: Activitat e-NOTUM). Si no es defineix una adreça concreta, per defecte, e-NOTUM estableix que sigui la mateixa a la que s’envien els informes diaris.

Aquesta informació es troba recollida a la FAQ Quins correus-e s’envien a la bústia definida com a “Correu-e d’avís d’error”? disponible al Portal de suport d’e-NOTUM.

X