Correus d’avís d’error d’e-NOTUM: Què s’envia? A quina adreça?