Bona pràctica de visualització de dades en formats gràfics (via el Consell Comarcal del Berguedà)

Fomentar la publicació de la informació pública als portals de transparència d’una manera clara, entenedora, pràctica i reutilitzable, són elements claus per ajudar a la ciutadania a disposar i interpretar la informació pública existent als portals.

En aquest sentit, des del Consell Comarcal del Berguedà han treballat una bona pràctica referent a la millora de la visualització de dades de diferents apartats del portal de transparència, principalment de l’apartat “Convenis i subvencions”. Aquesta bona pràctica consisteix en facilitar la visualització de dades en forma de gràfics i així poder filtrar diferents ítems d’interès.

Els ítems millorats son els següents:

  • Convenis de col·laboració i cooperació

Imatge 1: Visió de com es mostren els convenis de col·laboració a l’entorn del portal de transparència del Consell comarcal del Berguedà 

  • Subvencions atorgades

Imatge 2: Visió de com es mostren les subvencions atorgades a l’entorn del portal de transparència del Consell comarcal del Berguedà 

  • Convocatòries de subvencions i ajuts

Imatge 3: Visió de com es mostren les convocatòries de subvencions i ajuts a l’entorn del portal de transparència del Consell comarcal del Berguedà 

  • Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública

Imatge 4: Visió de com es mostren les resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública a l’entorn del portal de transparència del Consell comarcal del Berguedà 

Les dades que es mostren en els diferents gràfics s’alimenten de forma automàtica del portal de Dades Obertes del propi ens. En el cas dels ítems de convenis i subvencions, els conjunts de dades son els proporcionats pel Consorci AOC, mentre que per a l’ítem de Resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació pública s’ha creat un conjunt de dades propi. Per aquest darrer ítem el Consell Comarcal s’ha inspirat en la solució que recentment ha proporcionat la Diputació de Barcelona als ajuntaments SeTDIBA.

Un cop publicades aquestes visualitzacions al portal de transparència del Consell Comarcal, s’han començat a implantar als portals dels ajuntaments de la comarca del Berguedà amb qui el Consell Comarcal té signat un conveni de col·laboració per a donar un impuls en la gestió digital i la transparència, com per exemple a l’Ajuntament de Casserres, on us indiquem l’enllaç a les visualitzacions implementades a l’ítem de convenis de col·laboració.

Tal i com heu pogut anar veient, cal destacar la gran feina realitzada pel Consell Comarcal del Berguedà en pro d’una transparència centrada amb la ciutadania, fent més fàcil i simple la consulta de la informació que es proporciona al portal de transparència.

Comentant l’impacte dels treballs amb l’àrea d’administració digital del Consell Comarcal del Berguedà destaquen que “la transparència ha d’anar més enllà del simple fet de publicar la informació a què obliga la llei 19/2014. Aquesta publicitat s’ha de fer d’una forma visual i entenedora per la ciutadania, proactivament i amb un enfoc a la reutilització de la informació i de les eines que permeten mostrar-la. En aquest sentit, creiem que són molt enriquidores les experiències que estem duent a terme per millorar la transparència als ajuntaments de la comarca del Berguedà i al propi Consell Comarcal, tot usant com a base les solucions AOC de transparència i dades obertes, un estàndard al territori a l’abast de qualsevol ens local.”

Des de l’AOC estem completament d’acord amb aquesta visió i fem seguiment continuat de totes aquelles bones pràctiques que ho faciliten, amb la intenció de poder anar avançant per a dissenyar i automatitzar noves visualitzacions als ítems del nostre portal.