Accés a les factures rebudes

El servei e.FACT ofereix 3 modalitats d’accés a les factures enviades pels proveïdors. 

La modalitat 1 permet l’accés a les  factures mitjançant el Portal del Receptor que es troba a EACAT/Aplicacions. Des d’aquí podràs descarregar les factures en format XML o PDF. 

Les modalitats 2 i 3 permeten la connexió al servei a través d’un programa de  gestió comptable, ja sigui propi (modalitat 2) o de mercat (modalitat 3). Amb aquestes dues modalitats el servei permet la connexió via FTP per tal que es puguin descarregar i gestionar les factures des del programa comptable de  l’ens receptor. 

Així doncs, es podrà accedir a les factures a través del Portal de Custòdia (modalitat 1) o a través del programa comptable de l’ens (modalitats 2 o 3).  

Cal tenir en compte, però, que amb cap de les 3 modalitats es podrà descarregar la factura al registre, ja que no es pot recuperar la documentació dels assentaments relatius a e.FACT a través de MUX descàrrega (en el següent enllaç pots consultar quins serveis sí que permeten la recuperació de la documentació a través de MUX_DESCARREGA

Una de les novetats per al 2022 del servei e.FACT és la integració amb el MUX v3, que sí que permetrà la descàrrega de les factures en format XML. 

X