Com descarregar la documentació dels assentaments del MUX?

Per descarregar la documentació dels assentaments del MUX i del Registre Auxiliar, mitjançant Serveis Web, caldrà fer ús de la modalitat de Descàrrega d’Assentaments. Per enviar la petició XML hauràs d’utilitzar la missatgeria genèrica de la PCI.

Dins de la petició XML, en la part de dades específiques de la petició, caldrà incorporar la missatgeria específica de la modalitat MUX_DESCARREGA

Addicionalment, els serveis dels quals es podrà descarregar la documentació associada a un assentament, s’aniran adherint progressivament.

Serveis disponibles a data gener de 2018:

  • e-NOTUM
  • EACAT Tràmits
  • e-Tauler (edictes externs que fan assentament)
  • e-TRAM

Serveis que treballaran la integració però no tenen data:

  • e-FACT è Mètode alternatiu: La integració amb e-FACT via FTP ja permet la descàrrega de documentació
  • Registre Públic de Contractes è S’està treballant amb el Departament d’Economia per veure quins casos son obligatoris la entrega de documentació al Registre
Aquesta informació ha estat útil? NoSí
No hi ha valoracions d'aquesta FAQ
Close Bitnami banner
Bitnami