Termini per a comunicar les dades contractuals de l’any 2020 al Registre Públic de Contractes

Des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda ens han traslladat que el proper dia 26 de febrer de 2021 és el darrer dia per a informar al Registre Públic de Contractes les vostres dades contractuals corresponents a l’exercici 2020.

Des dels Serveis Tècnics del RPC s’ha detectat que encara hi ha un volum elevat de contractes que ja estan informats però es troben pendents de trametre, per tant us demanem que els reviseu i feu la tramesa al més aviat possible. Cal comunicar de forma definitiva totes les dades contractuals de 2020, incloses pròrrogues, modificacions i liquidacions.

Per tant, el proper dia 26 de febrer de 2021, cal que totes les dades relatives als contractes estiguin informades al RPC i que les que en aquest moment encara es trobin en l’estat ”organisme contractant” o “contracte retornat” estiguin degudament trameses.

Aquest any degut a la situació actual pel covid-19 s’han fet molts contractes tramitats per emergència, cal que tingueu cura que tots es comuniquin correctament a l’eina.

X