S’activa el procés d’eliminació periòdica i automatitzada de la documentació de les ofertes presentades a la PSCP

Tal i com vàrem avançar al comunicat anterior us informem que, des del des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, s’activarà durant la propera setmana el procés d’esborrat de la documentació que composa les ofertes presentades a les eines de licitació electrònica integrades amb la PSCP (Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes) de forma automatitzada i periòdica, una vegada transcorreguts dos mesos des del perfeccionament del contracte. És a dir, aquelles que faci dos mesos, com a mínim, que han publicat:

  • Formalització.
  • Adjudicació amb la marca “Finalitzar l’expedient” en les dades bàsiques.
  • Adjudicació com a deserta.

Així, s’esborraran d’aquests expedients a PSCP, tots els documents que composen les ofertes, els documents enviats en els requeriments de documentació i els fitxers que genera l’eina (com resums i justificants).

Es conservaran els registres de les ofertes en les bases de dades, els registres
de l’eina d’auditoria relacionada amb les ofertes i les plantilles de documents requerits.

Aquestes eines corporatives de la Generalitat de Catalunya i implantades al món local i a les universitats, per part del Consorci AOC, estan dissenyades per a la tramesa i recepció d’ofertes electròniques, però no constitueixen un dipòsit de la documentació que les composen, la qual ha de ser descarregada i guardada pels òrgans de contractació, als seus gestors d’expedients.

X