PDA – Reconeixement, modificació de dades i cessament de centre col·laborador de l’acreditació de l’ACTIC

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (PDA) publica un nou servei de reconeixement, modificació de dades o cessament dels centres col·laboradors ACTIC.

Aquest nou procediment ha estat establert per la nova normativa reguladora de l’ACTIC.

La sol·licitud de tots aquests tràmits per part dels ens locals es realitzarà exclusivament a través d’EACAT i no caldrà aportar cap tipus de documentació. El reconeixement de qualsevol dels tràmits serà automàtic.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al tràmit PDA – Reconeixement, modificació de dades i cessament de centre col·laborador de l’acreditació de l’ACTIC.