Integració amb el Registre de Funcionaris Habilitats d’EACAT

L’AOC incorpora una nova modalitat de consum dins de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa) que permet consultar la informació del Registre de Funcionaris Habilitats de forma integrada. Està disponible per a tots aquells ens que ja estiguin integrats amb la PCI. 

Aquesta modalitat de consum permet que les Administracions públiques consultin la informació de les habilitacions dels funcionaris, segons la normativa vigent. Si esteu interessats en aquesta integració, podeu consultar la següent informació: https://github.com/ConsorciAOC/MC_EACAT

Mitjançant el mòdul del Registre de Funcionaris Habilitats d’EACAT i la integració amb d’altres registres, l’AOC facilita que les Administracions públiques catalanes puguin complir amb les obligacions derivades de la Llei 39/2015 i el Reial Decret 203/2021.

X