L’e-SET proposa un nou model de governança i millora contínua de la metodologia