Disponible en vídeo la 1a “Jornada SeTDIBA: els reptes de la gestió digitals en els municipis de menor dimensió”

El passat 17 de juny es va celebrar 1a “Jornada SeTDIBA: els reptes de la gestió digital en els municipis de menor dimensió”, de forma telemàtica i adreçada no només als 91 ajuntaments que s’han integrat al projecte SeTDIBA sinó també a tots aquells governs locals interessats en aquesta aposta de la corporació. Durant la jornada es van analitzar els reptes imminents als que s’enfronten els petits municipis així com les necessàries mesures d’autoprotecció en l’àmbit de la ciberseguretat. També es van presentar les millores en els serveis SeTDIBA.

La Diputació de Barcelona ha impulsat, des del 2018, el conjunt de serveis de transformació digital SeTDIBA, que s’ha estès a 91 ens locals del territori. El 63,44% dels municipis de fins a 1.000 habitants.

Bona part d’aquest desplegament s’ha realitzat en temps de pandèmia posant de manifest que la transformació digital de les organitzacions és possible en entorns de treball col·laboratiu a distància i plantejant nous reptes com ara l’aplicació de mesures d’autoprotecció i ciberseguretat o la consolidació de l’ús del canal digital amb la ciutadania.

La jornada va comptar amb la participació de Josep Arimany, diputat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Francesc Xavier Forcadell, coordinador d’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Joan A. Olivares, cap del Gabinet d’innovació Digital, Xavier Marcet, consultor i president de “Lead to Change” i Tomàs Roy, director d’estratègia de la seguretat en Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Podeu recuperar les intervencions de cada ponent en vídeo:

Benvinguda i presentació a càrrec del Josep Arimany, diputat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Present i futur del rol dels governs locals en cooperació i assistència local. Especial referència a la transformació digital, a càrrec de Xavier Forcadell, coordinador d’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

“El poder de les persones i els petits canvis en la transformació digital” a càrrec de Xavier Marcet, consultor i president de “Lead to Change”

“Com ens hem d’autoprotegir?” a càrrec de Tomàs Roy, director d’Estratègia de la Seguretat en Agència de Ciberseguretat de Catalunya

“Oferta de serveis i reptes de futur en la transformació digital”, a càrrec de Joan Olivares, cap del Gabinet d’innovació Digital

X