TES – Pla local d’habitatge

Dibuix d'un carrer amb habitatges de colors i arbresEl Departament de Territori i Sostenibilitat publica un nou servei sobre la comunicació que els ajuntaments han de fer al Departament sobre el Pla local d’habitatge que inclou totes les polítiques d’habitatge dels municipis.

Aquesta comunicació i la tramesa del Pla local d’habitatge al Departament està regulat en l’article 14.11 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de Tràmits del Departament i, concretament, al servei TES – Pla local d’habitatge.