Les sol·licituds d’accés a la informació pública només es poden realitzar per mitjans electrònics

Photo by Bench Accounting on Unsplash

A partir del 19 de març i fins nou avís les sol·licituds d’accés a la informació pública només podran realitzar-se per mitjans electrònics tal i com estableix l’article 12 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica publicat al Diari Oficial de la Generalitat núm. 8089, de 19 de març de 2020

El Capítol III d’aquest decret llei contempla les “Previsions en matèria de transparència” que es concreten en un únic article, el 12: “Durant el temps que estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden presentar, únicament, per mitjans electrònics.”

A Catalunya hi ha més de 1.000 ens locals que ja disposen de la solució de tramitació electrònica e-TRAM que inclou, en el seu catàleg, la “Sol·licitud d’Accés a la informació pública.

Aquesta previsió s’afegeix a la suspensió de tots els terminis que, de conformitat amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, són aplicables per a la tramitació de les sol·licituds d’accés a informació pública, d’acord amb la Disposició Addicional 3a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, segons la qual tots els terminis administratius resten suspesos des del proppassat 14 de març.

*Aquesta informació ha estat elaborada a partir de la informació que ens ha facilitat la Secretaria de Transparència i Govern Obert i el grup tècnic de Transparència local de la Xarxa de Governs Transparents (XGT)

X