Itineraris per facilitar la publicació de les dades obertes locals utilitzant el portal AOC (2/3)

Les dades obertes, els conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que es posen a disposició de la ciutadania, tenen un gran valor potencial i són essencials per garantir la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa.

Aquesta és la segona publicació d’un total de tres amb les que us volem mostrar una visió de conjunt de l’estat de les dades obertes al món local i proposar-vos un itinerari basat en tres fases per fomentar l’ús de les dades obertes al vostre ens. Us presentem la segona fase.

DADES OBERTES I ITINERARIS PROPOSATS PER L’AOC

  • Segona fase: obertura de la plataforma a dades obertes pròpies dels ens

Més enllà de les dades obertes de caràcter supramunicipal que subministrem per defecte, el segon nivell que plantegem des de l’AOC ofereix als ens locals un portal de dades obertes àgil, senzill i personalitzable, que permet publicar les pròpies dades en format obert i reutilitzable i alhora federar-les en un portal de dades obertes del món local català.

Aquesta fase està pensada per a ens que disposin o puguin crear conjunts de dades propis i vulguin publicar-los al portal AOC i vincular-hi els seus propis recursos gràfics: taules, mapes, gràfics.

En aquest estadi trobem ajuntaments majoritàriament grans tot i que cada vegada ajuntaments petits i mitjans mostren més interès i comencen a avançar en el servei. Globalment una vintena d’ens locals ja disposen de conjunts de dades propis a partir de la solució AOC i actualment els conjunts propis generats ja superen globalment els 150 conjunts de dades.

En aquest nivell trobem ajuntaments com:

Cal destacar que altres ens com la Diputació de Tarragona o el propi Consorci AOC són usuaris d’aquest servei i actualment un bon nombre d’ajuntaments com Sant Cugat del Vallès, Calafell, Matadepera, Parets del Vallès, o consells comarcals com el de Baix Camp, entre d’altres, estan treballant per començar a publicar conjunts de dades en un període breu de temps.

Aquests són quatre exemples interessants de dades obertes publicades via portal AOC:

1.- Actuacions de la brigada municipal al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Tarragona

Actuacions de la brigada municipal al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona publica en obert actuacions de la brigada municipal i neteja a la ciutat des de 2014 fins l’actualitat. La informació, més enllà de les taules amb dades, inclou mapes georeferenciats fets amb Instamaps (ICGC) amb els punts i les concentracions d’actuacions al territori.

El portal de DDOO de Tarragona és un dels pioners en l’ús del portal AOC i inclou moltes altres capes interessants com ara: dades meteorològiques, punts de càrrega de vehicles elèctric o regals, invitacions i viatges dels càrrecs electes. Més informació al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Tarragona.

2.- Locals comercials buits disponibles al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Granollers

L’Ajuntament de Granollers publica en obert dades dels locals comercials buits disponibles. La informació també la publiquen georeferenciada mitjançant mapes fets amb Leaflet, solució generada directament pel portal.

El de Granollers és el primer ajuntament que publica aquesta dada amb solució AOC i com en totes les noves propostes que sorgeixin del món local s’avaluarà la seva incorporació a la propera versió de la guia de models de normalització de conjunts de dades que actualment compta amb 18 propostes que anem enriquint.

El portal de dades obertes de l’Ajuntament de Granollers inclou moltes altres capes interessants com ara: naus i solars disponibles als polígons, rutes per la ciutat, parcs infantils o situació dels desfibril·ladors. Més informació al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Granollers.

3.- Dades de perfils de població i visitants al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Sitges

L’Ajuntament de Sitges ha estat el darrer en sumar-se a la publicació de dades pròpies utilitzant el portal AOC i tot i que, ara per ara, només amb 3 conjunts de dades propis. Ha començat amb dades molt interessants.

Concretament ha publicat en obert el conjunt de dades de perfils de població i de visitants (a partir de dades de les operadores de telefonia mòbil). Aquesta informació els permet extrapolar temes tant interessants com pernoctacions diàries, visites d’un sol dia segons nacionalitat… Els servirà per compartir amb hotelers per millorar la gestió o tenir mes recursos per reduir els llits / habitacions turístiques il·legals. Podeu visitar el portal de dades obertes de l’Ajuntament de Sitges.

4.- Dades de registre d’entitats del municipi al portal de dades obertes de l’Ajuntament de Les Preses

L’Ajuntament de Les Preses publica en obert el seu registre d’entitats municipals.

El cas de Les Preses és molt interessant perquè és l’Ajuntament més petit usuari del servei (menys de 2.000 habitants). Actualment Les Preses disposa ja de 4 conjunts de dades propis publicats i utilitza com a base dels treballs dos documents essencials que s’ofereixen entre els recursos del servei:

Podeu visitar el portal de dades obertes de l’Ajuntament de Les Preses

Més enllà dels quatre exemples anteriors, també us indiquem diferents enllaços d’altres portals de dades obertes pioners amb la solució AOC, on podeu trobar multitud de conjunts de dades parametritzades amb els models estàndard i conjunts de dades amb diferents recursos gràfics o mapes interessants:

Per avançar en aquesta segona fase proposada us acompanyem d’un seguit de recursos tècnics i de divulgació: