Funcionament tècnic de la PSCP atès l’aixecament de la suspensió dels procediments de contractació pública

Posem a la vostra disposició a sota el comunicat que el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda ha elaborat en relació amb el funcionament de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública atès l’aixecament de la suspensió dels procediments de contractació pública, segons estableix la disposició addicional vuitena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig.

Addicionalment destaquem que, a partir del 9/5/2020, s’ha restablerts el procés automàtic de petició de paraules clau de Sobre Digital als licitadors que havia estat aturat temporalment atesa la situació d’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, tal i com us vàrem informar a la publicació corresponent.

Download (PDF, 448KB)

X