Cites per SMS, reunions d’equip, memòries activitat ABSS COVID-19 i altres millores

Dijous 3 de setembre a les 16:00, es desplegarà una nova versió d’Hèstia que aportarà les següents millores als professionals usuaris:

  • Millora mòdul alertes + 1 nova d’“Expedients modificats dels quals sóc referent”: totes les alertes es podran exportar a Excel i s’ha millorat l’alerta de Tasques.
  • Citació d’ofici: des de l’expedient de SSB es podrà citar una persona mitjançant una comunicació per correu-e. Aquesta “Cita d’ofici” generarà una actuació automàtica de tramitació a l’expedient.
  • Enviament del recordatori de cita per SMS: s’activa l’SMS per enviar recordatori de la cita a les persones de què es disposi el telèfon mòbil. Aquesta opció no té cap cost per a l’ABSS.
  • Reunions d’equip: es podrà convocar els professionals de l’equip a reunions mitjançant l’Agenda. Aquest tipus de reunions les pot crear qualsevol professional i només aquest les podrà modificar i esborrar, excepte els/les coordinadors/ores que tinguin permisos en el sector/subsector de la reunió que també podran modificar aquestes entrades de l’Agenda. No computaran a efectes de memòries.
  • Memòria GABSS del DTASF: s’ha generat una nova memòria anomenada “Activitat ABSS + desescalada COVID-19” per facilitar a les ABSS l’obtenció de les noves dades que els són requerides pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mensualment.
  • Recurs 1.1.1 automàtic als nous exp SSB: en obrir un expedient de SSB es generarà, de manera automàtica, un recurs “1.1.1. Servei bàsic d’atenció social”.
  • Afegit CIP com a criteri al cercador: es podrà cercar pel CIP de les persones ateses si el tenim recollit a la Fitxa de Persona.
  • Recursos concedits RIC ampliats: s`ha ampliat els recursos que es mostrava al RIC a tots els recursos concedits, excepte el recurs “1.1.1. Servei bàsic d’atenció social”.
  • Exportar a excel les memòries de Prestació d’urgència social per a subministraments de l’habitatge.
  •  Alta nous usuaris ABSS: Contrasenya inicial per SMS al mòbil. Aquesta dada no es guardarà en el sistema, si el professional no ho vol. Els professionals que tinguin informat el mòbil a l’apartat “Dades personals” de la fitxa de professional, també rebran l’avís dels canvis de contrasenya que sol·licitin mitjançat l’opció “He oblidat la contrasenya” per un SMS al mòbil.

Esperem que aquestes millores contribueixin a facilitar la feina diària als professionals dels Serveis Socials Bàsics.

X