Baixa d’usuaris inactius al Registre Públic de Contractes

Per tal de donar compliment a les recomanacions establertes en matèria de seguretat i protecció de dades en les aplicacions corporatives, el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, que gestiona els serveis de Contractació implantats pel Consorci AOC al món local i a les universitats, realitzarà properament un procés d’esborrat d’usuaris que consistirà en donar de baixa aquells amb perfil Editor i Validador que no hagin fet ús del Registre Públic de Contractes després del 31 de maig de 2019.

 

Des de l’AOC enviarem un correu electrònic a les adreces de correu electrònic que constin al RPC, relacionades amb els usuaris afectats.

En el cas que es vulgui mantenir l’usuaricaldrà connectar-se al RPC mitjançant usuari i contrasenya o certificat digital, a través de la pestanya aplicacions d’EACATabans que es porti a terme el procés de baixa, previst per a finals de setembre de 2020.

X