Termini per la tramesa al RPC de les dades contractuals de l’any 2018

Us informem que el proper dia 15 de febrer de 2019 és el darrer dia per a informar al Registre Públic de Contractes les vostres dades contractuals corresponents a l’exercici 2018.

Des dels Serveis Tècnics de l’RPC s’ha detectat que encara hi ha un volum elevat de contractes que ja estan informats però es troben pendents de trametre, per tant us demanem que els reviseu i feu la tramesa al més aviat possible. Cal comunicar de forma definitiva totes les dades contractuals de 2017, incloses pròrrogues, modificacions i liquidacions.

Per tant, el proper dia 15 de febrer de 2019, cal que totes les dades relatives als contractes estiguin informades a l’RPC i que les que en aquest moment encara es trobin en l’estat ”organisme contractant” o  “contracte retornat” estiguin degudament trameses.

Altrament, us informem que a causa d’un problema tècnic s’ha hagut d’eliminar el missatge que apareixia a la pantalla d’inici del Registre Públic de Contractes en que s’avisava en el cas que l’organisme tingués contractes pendents de liquidació, per tant, caldrà que feu la revisió a través de l’apartat “lots/pròrrogues pendents de liquidació” tot i que no us aparegui el missatge.

A més, us informem que s’ha afegit entre les dades per donar d’alta un nou adjudicatari el camp “PIME”.  Aquest és un camp Sí/No on cal indicar si l’adjudicatari és o no una PIME (en el cas de persones físiques cal informar aquest camp amb el valor “Sí”). Aquest nou camp també s’ha d’informar en el cas dels contractes menors carregats de forma massiva amb excels, i ja apareix en les plantilles corresponents que es descarreguen de l’aplicació.

Us recordem, així mateix, les noves funcionalitats que des de fa uns mesos inclou el Registre Públic de Contractes per a facilitar la tramesa i liquidació dels contractes menors.

X