Novetats incorporades a l’eina Sobre Digital

La tarda de dimecres 08/05/2019 es va publicar una nova versió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. S’incorporen en aquesta una sèrie de millores que afecten  al funcionament de l’eina de presentació d’ofertes, Sobre Digital. Totes elles es detallen al document adjunt a aquesta publicació.

Us destaquen a sota, així mateix, les novetats més rellevants:

  • Procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses

S’afegeix un nou procés per demanar l’enviament de les paraules clau a les empreses licitadores que han presentat oferta a Sobre Digital. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.

Per tant, per als expedients publicats a partir del 09/05/2019 ja no és necessari fer cap acció per demanar les paraules clau a les empreses licitadores.

Les licitacions que estiguessin publicades al perfil de contractant prèviament a l’aplicació d’aquesta millora, continuen tenint el funcionament habitual. Per aquestes, caldrà realitzar l’acció de demanda de paraules clau a les empreses de manera manual.

  • Millores en la traçabilitat de les ofertes

Es posa a l’abast dels òrgans i meses de contractació totes les traces de les empreses que han iniciat el procés de presentació d’ofertes però que finalment no l’han presentat. Aquesta traçabilitat permetrà a l’òrgan de i/o mesa de contractació disposar de la informació necessària per poder prendre decisions de forma autònoma respecte d’aquestes ofertes. Podeu trobar aquesta nova funcionalitat en l’eina d’obertura de sobres, en la secció Documentació > Informes de traça.

Download (PDF, 2.71MB)

X