Servei de reclamacions, denúncies i sol·licituds de col·laboració a l’ACC per part de les administracions públiques

 

Està disponible la tramesa per a què les administracions locals amb competències en matèria de consum trametin els expedients competència de l’Agència Catalana del Consum.

X