Línies estratègiques del servei Hèstia 2018

En el Comitè estratègic de seguiment del servei Hèstia de 2018 s’han acordar les següents actuacions i millores al servei:

 • Ajustos a les memòries RUDEL de 2017
 • Millores al mòdul de l’Agenda
 • Auditoria de l’Esquema Nacional de Seguretat
 • Auditoria LOPD, adequació al nou reglament europeu
 • Curs en línia del servei Hèstia
 • Gestió documental: es podrà guardar documentació generada pel propi Hèstia i d’altra escanejada
 • Integració amb tercers: els proveïdors podran integrar als seus aplicatius dades de les fitxes de persona de l’Hèstia
 • Millores de rendiment i de seguretat:
  • Desplegament de l’Hèstia al núvol amb ampliació de recursos tecnològics
  • Historificació de les dades
  • Renovar el client d’Hèstia: cal actualitzar a Windows 7 o posterior (Microsoft no dona suport a Windows XP des del 8 d’abril de 2014). També será necessària l’actualització del client de .NET
 • Millores mòdul immigració/ciutadania per poder justificar els recursos del Fons Social Europeu
 • Pilot Història Social Compartida entre ABSS que fan servir l’Hèstia
 • Incorporació noves consultes del servei VIA OBERTA (AEAT i prestacions INSS) a través de l’Hèstia
X