L’obertura de dades: palanca per a la millora de l’agilitat i eficiència de l’administració pública

L’obertura de dades públiques és clarament una palanca per a la millora de l’agilitat i eficiència de l’administració pública.

En aquest sentit, doncs, el sector públic no s’ha de veure únicament com un gran proveïdor de dades obertes, sinó també com un dels principals i primers usuaris en qualsevol projecte d’obertura de dades.

Segons l’informe de casos d’èxit i millors pràctiques de reutilització de la informació del sector públic, s’ha estimat que gairebé el 60% de les empreses infomediàries tenen com a clients a les pròpies administració públiques. I és que les dades obertes poden beneficiar directament a les administracions de múltiples formes, contribuint a optimitzar l’ús dels recursos disponibles en el govern i millorar els serveis públics, fomentant la innovació i incrementant la transparència i la participació activa dels ciutadans.

Aconseguir una administració pública àgil i eficient és clau per al seu correcte funcionament i les dades obertes poden ser la palanca de canvi proporcionant millores en l’eficiència i efectivitat de l’administració de diferents maneres.

D’una banda, l’obertura d’una quantitat creixent de dades està possibilitant també l’aplicació d’idees i pràctiques noves i innovadores en l’àmbit de la gestió pública, i per l’altra banda, gràcies també a l’obertura de dades s’estan obtenint millores significatives en la transparència i la rendició de comptes de les administracions, així com incrementant les possibilitats de participació dels ciutadans.

En definitiva, les dades obertes, més enllà del seu ús per part de la societat, també poden ser utilitzades per les pròpies administracions per retroalimentar, reflexionar, col·laborar, comprendre, aprendre i poder així començar una nova era de polítiques dirigides per les dades. Llegiu tot l’article a: El valor de los datos abiertos para las administraciones públicas.

Font: datos.gob.es

X