Novetats al servei de Seu 2.0 i Transparència: millores en la implementació de l’ítem “agenda institucional dels alts càrrecs”

La nova versió de l’ítem “Agenda institucional dels alts càrrecs” permet reportar al Portal de Transparència l’activitat d’actes i reunions dels alts càrrecs de tipus institucional i amb els grups d’interès.

En la nova versió del portal de Seu 2.0 i Transparència (veure detall a post anterior) s’han implementat una sèrie d’evolutius a fi i efecte de donar una millor resposta a les necessitats de publicació tant de l’agenda institucional dels alts càrrecs, així com de la seva relació d’obsequis o invitacions (que tractarem en una futura entrada al blog).

Centrant-nos en l’ítem “Agenda institucional dels alts càrrecs” el nou model de formulari permet incloure les reunions i altres actes, automatitzant la cerca sobre el Registre de Grups d’Interès de Catalunya (amb origen Departament de Justícia), i facilitant també l’edició del conjunt d’alts càrrecs de l’ens, mitjançant una cerca a la base de dades de càrrecs electes.

Per a més informació de com es pot realitzar l’edició de l’ítem “agenda institucional dels alts càrrecs” disposeu del següent enllaç a una FAQ que ho detalla.

X