Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat obrirà un servei per enviar el mapa provisional de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya i en aquest mateix canal els ens locals podran fer al·legacions del mapa provisional.