L’impacte social de les dades obertes

Foto: justgrimes via Foter.com / CC BY-SA

Són moltes les notícies que parlen sobre l’impacte que l’ús de les dades obertes tenen sobre l’economia dels països o sobre les oportunitats de negoci tant per a les empreses tradicionals com per als nous emprenedors.

No obstant això, hi ha una altra vessant social de les dades obertes més desconeguda i que, tot i que no es parli tant d’ella, té una importància fins i tot major pel seu potencial per millorar la rendició de comptes i els serveis públics bàsics com l’educació, la sanitat, la seguretat ciutadana i el medi ambient i aconseguir millorar la vida de la ciutadania. Ja en vàrem parlar en línies generals en l’article sobre el valor de les dades obertes per a les administracions, però quins casos d’èxit i bones pràctiques en podem destacar?

Us oferim casos d’estudi i exemples de com podem aplicar els beneficis de les dades obertes en els serveis que utilitzem en el nostre dia a dia. I ara, quins casos destacaries de casa nostra?

Font: datos.gob.es

X