La II edició del Seminari sobre implementació de la Llei de Transparència, a l’octubre

La Secretaria de Transparència i Govern Obert, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), organitzen la segona edició del “Seminari sobre implementació de la Llei de transparència” que se celebrarà durant el mes d’octubre a l’edifici de l’EAPC.

Els destinataris del seminari són els responsables, càrrecs de comandament i personal tècnic de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, preferentment que prestin serveis a les unitats d’informació i assessories jurídiques en l’àmbit de la publicitat activa i dret d’accés a la informació pública.

Aquesta segona edició del seminari té com a objectiu valorar la situació actual de la implementació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i explorar les oportunitats de millora que té, posant èmfasi en la publicitat activa.

Per una banda, els ponents i els participants analitzen les obligacions de publicitat activa de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i comparteixen com divulgar els criteris d’aplicació i la seva plasmació pràctica. D’altra banda, les sessions també serveixen per a identificar les millors pràctiques a través de les experiències existents, delimitar dubtes interpretatius, abordar reptes de millora i valorar l’oportunitat del desenvolupament de les obligacions a través del desplegament reglamentari.

La revisió del compliment de la Llei s’estructura en quatre sessions temàtiques diferenciades que tindran un caràcter eminentment pràctic i interactiu i cadascuna inclourà el tractament de diversos àmbits de la transparència.

A cada sessió es realitzarà una explicació introductòria que consistirà en l’explicació dels criteris actuals, com s’està donant compliment a la Llei, quins reptes i problemes planteja, les perspectives de millora i canvi, i les seves implicacions per al desplegament reglamentari. Posteriorment es debatran aquestes qüestions.

Si voleu ampliar informació podeu consultar el Cicle de sessions sobre la Llei de transparència, 2a edició (octubre de 2017)