Consulta pública sobre l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

El Departament de Justícia convida a la ciutadania i a les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats d’influència o intermediació davant les institucions públiques a fer aportacions a l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya a través del portal participa.gencat.cat. Les aportacions es podran fer del 14 al 29 de juliol.

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte d’aquells punts que permetin una millor elaboració del Decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya.

Les aportacions es podran fer a l’espai creat en el portal de participació ciutadana participa.gencat.cat o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora dgdret.justicia@gencat.cat, on podreu aportar la vostra opinió sobre els aspectes de la regulació actual que considereu que convé millorar o desenvolupar, o sobre les mesures que considereu que cal aplicar per assolir l’objectiu de fer transparent davant la ciutadania l’existència i les activitats d’influència dels grups d’interès.

El Registre de grups d’interès de Catalunya és organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat i actua com a registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l’article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Té per objecte la inscripció de les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques i en l’elaboració de propostes normatives, en defensa d’un interès propi o de tercers.

Podeu ampliar informació sobre l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

X