L’Hèstia incorpora noves eines per afavorir l’autonomia de la gestió diària

L’AOC vol potenciar l’autogestió de les ABSS en les tasques d’administració de l’Hèstia per tal de millorar l’autonomia, l’eficiència i el temps de resposta. En aquest sentit a partir del dilluns 3 d’abril posarem a l’abast de les ABSS un conjunt d’eines de gestió i administració dins l’Hèstia que els permetrà solucionar les necessitats funcionals del dia a dia dels seus equips. Algunes d’aquestes utilitats ja estan disponibles, però també s’incorporen altres noves:

 

 

 

 

  • canviar la contrasenya d’inici dels professionals
  • modificar els permisos dels professionals (perfil, equips, horaris,…)
  • traspassar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits entre expedients
  • traspassar expedients entre diferents equips i sectors
  • eliminar fitxes personals
  • eliminar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits
  • reactivar les persones en estat èxitus (disponible també per a tots els tècnics)
  • desvincular persones d’un expedient
  • gestionar els tràmits propis

A partir del dia 3, la responsabilitat d’aquestes tasques serà de cada ABSS i l’AOC deixarà d’atendre les peticions que facin referència a aquestes qüestions. La resta de peticions de suport a la gestió diària (alta inicial dels professionals al sistema Hèstia, fusió de fitxes repetides i d’expedients, traspàs massiu de les fitxes i els expedients d’un professional a un altre,…) seguiran sent ateses com és habitual.

Tots els usuaris amb perfil coordinador disposaran d’aquestes eines per defecte i, en el casos que ens indiquin des de coordinació, també es faran extensibles al tècnics que ens identifiquin, mitjançant una petició específica pel flotador de suport de l’Hèstia.

Aquestes eines són molt senzilles d’utilitzar i properament disposaran d’un llista de preguntes freqüents enllaçades per a fer-les servir. Cal considerar que certs resultats de l’ús d’aquestes eines són irreversibles (esborrat de fitxes personals, actuacions, demandes, problemàtiques i recursos) i és per això que es considera òptim que les faci servir qui realment coneix la necessitat.

Esperem que aquesta mesura us agilitzi la resolució de les vostres necessitats més bàsiques de gestió.

Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o qüestió a través del flotador de l’Hèstia o del nostre formulari de suport.

X