Ajuts de Pobresa Energètica a Hèstia

El passat divendres 15 de desembre es va publicar una nova versió d’Hèstia que, juntament amb d’altres millores, permet registrar detalladament les dades del Ajuts d’urgència social per a subministraments de l’habitatge.

L’objectiu d’aquest nou procediment de registre dels recursos 2.3.7 és homogeneïtzar la gestió i facilitar el treball a les ABSS, a la vegada que es pugui generar, tractar i  explotar dades i indicadors fiables i de qualitat relatius a aquestes prestacions contra la pobresa energètica.

La recollida de dades, a més, servirà per complimentar fàcilment des de l’Hèstia la nova Fitxa RUDEL editable d’aquest Contracte Programa específic, alhora que des de coordinació es podrà, executant aquesta consulta des del mòdul de Memòries de l’Hèstia, saber en tot moment les prestacions que s’està ajudant a gestionar, tant les denegades com les aprovades, sempre i quan s’hagi seguit el senzill circuit de registre necessari i que es pot consultar en detall a l’apartat de recursos de pobresa energètica del servei Hèstia.

X