S’obre la convocatòria a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional

S’inicia el període de presentació de sol·licituds de subvenció per a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.

El període per presentar sol·licituds finalitza el 8 de març d’enguany.

Les entitats locals o universitats públiques només poden presentar la sol·licitud a través de l’extranet de les adminstracions catalanes (EACAT).

Normativa aplicable

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria, publicada mitjançant la Resolució CLT/2959/2015, de 14 de desembre, es regeixen per:

  1. a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicades mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre.
  2. b) Les bases específiques de l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’ICEC de 28 de gener de 2015, publicat mitjançant la Resolució CLT/467/2015, de 3 de març, bases que han estat modificades per la Resolució CLT/2801/2015, de 26 de novembre.
  3. c) La normativa general de subvencions.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “ICEC – Subv. Festivals de música en viu”.