Sant Just Desvern, primer ajuntament homologat i integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública mitjançant el Consorci AOC

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha estat el primer ens públic homologat mitjançant el Consorci AOC per poder realitzar operacions de manera integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

La integració entre sistemes preveu els casos d’alta d’un expedient, així com l’alta, modificació i esmena de les seves fases de:

  • Anunci de licitació
  • Anul·lació de l’expedient.
  • Adjudicació (deserta o no)
  • Formalització del contracte (cas que l’adjudicació no sigui deserta)

No serà obligatori informar totes les fases d’un expedient. Es podrà iniciar l’expedient per les fases d’anunci de licitació o d’adjudicació respectant el següent ordre de les diferents possibilitats a partir de la primera fase enviada:

  • anunci de licitació –> anul·lació
  • anunci de licitació -> adjudicació deserta
  • anunci de licitació -> adjudicació  > formalització
  • adjudicació deserta
  • adjudicació > formalització

Tot i així, després de realitzar qualsevol actuació amb èxit, aquesta queda marcada com a ‘en edició’ i és imprescindible entrar al portal web de PSCP per a revisar i aprovar la actuació (ja sigui publicació d’un anunci, adjudicació, formalització, o cancel·lació).

Si tot i haver de realitzar la tasca d’acció manual esteu interessats en l’enviament de les dades de manera integrada, heu de saber que es tracta d’una integració mitjançant la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) del Consorci AOC però que cal emprar el mecanisme MTOM/XOP per l’enviament de fitxers, donat que és més òptim pel que fa a rendiment. La documentació d’integració la posarem al següent enllaç ja que encara no la tenim disponible al portal de suport.

X