El Perfil de Contractant de la plataforma d’e-Contractació incorpora noves funcionalitats ( 6.7.0 )

Us comuniquem que ja està disponible la nova versió (6.7.0) de la Plataforma de serveis de contractació pública. Aquesta nova versió incorpora noves funcionalitats i millores tant pel que fa a l’eina de gestió com al Portal de contractació.

A continuació s’expliquen els canvis més importants. La resta de canvis i les explicacions més detallades els trobareu al document de novetats:

• Facilitar de l’ús de notificacions electròniques

Amb la finalitat de facilitar l’accés a les notificacions electròniques i d’acord amb les directrius del Comitè Director d’e-contractació, segons el qual el règim de les notificacions electròniques en l’àmbit de contractació és el mateix que el de la resta de notificacions electròniques efectuades en qualsevol procediment administratiu, a partir d’aquesta millora, es podrà accedir al contingut de les notificacions electròniques mitjançant contrasenya d’un sol ús (que rebran per correu electrònic o pel telèfon mòbil). Fins ara, es requeria l’ús de certificat digital per accedir a les notificacions electròniques.

• Publicar en un sol pas en taulers i altres

Es millora el procediment de publicació dels:

• Avisos o recursos
• Preguntes i respostes
• Documents del perfil del contractant
• Enviaments al DOGC

D’aquesta forma no caldrà reobrir per cada pas fins arribar a publicar “Desar”, “Desar i validar” i “Desar i publicar”.

• Control de versions de dades bàsiques

En aquest versió s’introdueixen les dades bàsiques sota el control de versions. La modificació de les dades bàsiques passen a estar sota el control de versions que permet veure qui les ha modificat i quan.

• Esmenes en preguntes i respostes

Ara es permeten fer esmenes de les preguntes i respostes que tindran un control de versions publicades i guardades.

• Creació de l’estat “En publicació”

S’ha afegit un estat nou a l’hora de publicar les fases “En publicació”. Es tracta d’un estat que indica si la publicació ha estat publicada o encara no ha arribat la data de publicació.

• Potenciar la usabilitat en l’ús de l’accés exclusiu

A partir d’ara en la creació d’un nou expedient la opció d’accés exclusiu no tindrà cap opció seleccionada per defecte. D’aquesta manera l’usuari haurà de ser conscient de quina opció vol escollir.

D’altra banda, es millora la visibilitat de la URL d’accés exclusiu, de forma que quan es publiqui un expedient sortirà la URL d’accés exclusiu en el missatge que confirma que l’expedient s’ha desat correctament.

• Permetre l’entrada d’empreses convidades europees

Actualment no es poden introduir empreses europees com a empreses convidades a les licitacions, per aquest motiu s’han afegit els camps següents a les empreses convidades, de manera homòloga als adjudicataris en la fase adjudicació:

• Tipus d’identificador:
o NIF
o UTE
o VIES (Codi Unió Europea)
o DUNS (Codi Estats Units)
o Altres (Resta del món)

• Nacionalitat:
o Espanya
o Comunitari

• Afegir la possibilitat de marcar “Diferents tipus d’IVA” en expedients amb lots

S’incorpora la possibilitat de marcar diferents IVA’s als expedients amb lots mitjançant el quadre seleccionable “Té varis tipus d’IVA” a l’apartat “Dades del contracte”.

• Consulta de codis d’òrgan

Per tal de millorar la gestió dels codis es proporciona a l’administrador d’òrgan la possibilitat de veure en mode lectura (no els podrà modificar) el codis del seu òrgan de les diferents integracions: notificacions electròniques, registre electrònic, DOGC, registre d’assentament, etc.

Altres millores

• Millora en la navegació de portal

Per tal de millorar la navegabilitat a partir del perfil del contractant, s’afegeix el fil d’ariadna en les pàgines de resultats de les diferents fases, per tal de poder veure el nom de l’òrgan amb el següent format:
Inici > Perfils de contractant > Nom òrgan > Licitació o Adjudicació > Fase.

• Publicacions esmenades en les novetats diàries

S’han millorat el correus de subscripcions diàries de tal forma que si en un mateix dia es produeixen dues publicacions en el mateix expedient, ara només sortirà la darrera publicació mostrant l’etiqueta “esmenat en data”.

D’altra banda, també es modificarà per tal que les esmenes es mostri el text “Esmenat en”.

Disposeu del document al Portal de Suport així com dels manuals actualitzats: manuals i documents

X