Millores i correctius del Servei Seu-e 2.0 i Transparència

milloresEl proper 20 de juliol, s’implementaran algunes millores i correctius al Servei Seu-e 2.0 i Transparència:

 • Visualitzacions gràfiques d’ítems destacats:
  • Pressupost (visió econòmica)
  • Pressupost detallat per programes
  • Liquidacions
  • Endeutament
  • Termini mig de pagament
  • Càrrecs electes

 

 • Traducció al castellà de tots els elements del portal
 • Millora de la visualització del quadre de classificació documental
 • Millores a la Seu-e:
  • Incorporació cercador Google Search
  • Ordenació dels tràmits destacats a la pàgina d’inici
  • Possibilitat d’implementació de la Seu-e extesa
 • Repensament ítem “Tauler d’edictes i anuncis”: redireccionament al Tauler Electrònic
 • Correcció de la descripció ciutadana dels ítems
  • “Càrrecs electes”
  • “Actes objecte de revisió en via administrativa”
  • “Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels empleats públics”
  • “Agenda d’activitats”
  • “Grups municipals”
 • Creació d’ítems nous*
  • “Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs”
  • Publicació de pressupost detallat per programes a l’ítem “Pressupost”
 • Modificació d’apartat de l’ítem “Personal adscrit pels concessionaris i retribucions”
 • Modificació del nom d’alguns ítems
  • “Reglament de participació ciutadana” > “Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadana”
  • “Grups polítics” > “Grups municipals”
  • “Resum del pressupost” > “Pressupost”
 • Incorporació de la descripció ciutadana dels ítems pendents
 • Eliminació dels ítems:
  • “Atenció al client dels contractes de gestió de serveis públics”
  • “Pressupost detallat”
 • Implementació automàtica i formulari dels ítems
  • “Consultes més freqüents sobre contractació”
  • “Convenis urbanístics”
  • “Cost efectiu dels serveis”
  • “Criteris interpretatius de contractació”
  • “Directori d’associacions i entitats”
  • “Registre d’empreses classificades”
  • “Registre de licitadors”
 • Implementació del formulari dels ítems
  • “Memòries i documents de projectes normatius en curs”
  • “Agenda i activitats de les associacions”
  • “Alliberats sindicals”
  • “Avaluacions de les polítiques públiques.”
  • “Calendari de conservació i règim d’accés documental”
  • “Codi de conducta dels grups d’interès”
  • “Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions”
  • “Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes”
  • “Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic”
  • “Incidències de serveis “
  • “Incidències de trànsit”
  • “Informació de l’execució dels convenis”
  • “Instruments de descripció documental”
  • “Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció”
  • “Opinions i propostes dels grups polítics”
  • “Organigrama de l’ens”
  • “Processos participatius en tràmit”
  • “Quadre de classificació documental”
  • “Registre d’eliminació de documents”
  • “Reglament de Participació ciutadana”
  • “Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes”
  • “Resolucions relatives a les declaracions d’activitats, patrimonials i d’interessos dels alts càrrecs”
  • “Resolucions sobre el règim d’incompatibilitat dels empleats públics”
  • “Responsable de comunicació/premsa”
  • “Xarxes socials”
  • “Avaluació de l’aplicació de les normes”
 • Correccions de funcionalitats:
  • Millora de la visualització dels arxius adjunts als ítems
 • Correcció de diversos errors ortogràfics en els títols i textos

Els canvis es realitzaràn el proper dimecres 20 de juliol entre les 14 i les 18 hores. Si necessiteu més informació, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de Transparència.

*Nota: els nous ítems es publiquen com a “no visibles”. Cada ens haurà d’accedir al portal, revisar, completar i posar-ho en mode visible.

X