IdCAT Mòbil, la manera més senzilla d’identificar-se davant l’Administració per fer e-tràmits

idcatMobilIdentificar-se digitalment davant les administracions públiques catalanes per fer tràmits en línia és ara molt més senzill amb el servei idCAT Mòbil, un sistema d’identificació d’usuaris i signatura electrònica alternatiu als certificats digitals. Mentre els certificats digitals han d’estar instal·lats al navegador, l’idCAT Mòbil es basa en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil en el moment que la persona fa el tràmit en línia.

L’idCAT Mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya. A més, no caduca en el temps i permet identificar-se i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador. Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal i són adients per a tràmits amb un nivell de seguretat mitjà.

Com obtenir-ho
Qui vulgui tenir l’idCAT Mòbil s’ha de donar d’alta en menys d’un minut a través del web idCat Mòbil o bé presencialment a les oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya, les oficines de gestió empresarial i les entitats de registre idCAT. Per donar-se d’alta cal ser una persona física i tenir més de 16 anys.

En l’alta al web, el ciutadà només ha d’informar de la seva data de naixement, del número de DNI i del codi de de barres de la Tarja Sanitària del CatSalut. Les dades són comprovades a l’instant en un procés d’identificació. A continuació, cal registrar el número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. Un cop donat d’alta, l’usuari pot demanar una contrasenya d’un sol ús cada vegada que vulgui accedir a la seva informació o tramitar utilitzant el sistema idCAT Mòbil. La contrasenya s’envia com un missatge de text al telèfon mòbil (SMS) i és vàlida durant 30 minuts.

Els dos sistemes d’identificació davant l’Administració (idCAT Mòbil i certificat digital idCAT) són independents i totalment compatibles. Per tant, si un usuari ja disposa d’un dels dos sistemes, no implica la modificació de les dades ni l’anul·lació de l’altre. Els ciutadans poden sol·licitar els dos serveis d’identificació i utilitzar-los segons el tràmit que necessiti fer. Les dades que l’usuari lliura quan es dóna d’alta s’emmagatzemen al fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del qual és titular la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.

La seguretat en la transmissió de les dades, un aspecte clau
Un cop la persona usuària s’ha registrat telemàticament a l’idCAT Mòbil, pot accedir a la seva carpeta personal o gestionar un tràmit a través d’un procés d’autenticació de les dades a través del sistema de validació de les identitats VALid que ofereix el Consorci Administració Oberta de Catalunya a les administracions públiques catalanes. Amb aquest sistema es garanteix la identitat dels usuaris i la confidencialitat de les dades intercanviades.

El sistema valida si la persona està donada d’alta al fitxer de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat, verificant la informació facilitada (NIF i número de mòbil). Si l’operació de validació és correcta, s’envia un missatge al telèfon mòbil (SMS) amb una contrasenya d’un sol ús, que és vàlida durant 30 minuts.

Tràmits que es poden fer
Així, gràcies a l’idCAT Mòbil és possible accedir a la carpeta personal de cada usuari, des d’on es pot fer el seguiment dels tràmits i gestions amb l’Administració de manera centralitzada. També es poden fer peticions genèriques, és a dir, qualsevol persona pot presentar una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica, que no estigui recollit al catàleg de tràmits que es poden gestionar a través del web gencat.cat.

A més, es pot sol·licitar l’accés a la informació pública complint, d’aquesta manera la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que reconeix a totes les persones el dret d’accés a la informació emesa des de l’Administració pública. Properament, s’anirà ampliant l’ús de l’idCAT Mòbil a altres tràmits per identificar-se en algun moment del procés del tràmit o bé per fer el tràmit.

L’idCAT Mòbil ha estat impulsat i desenvolupat per la Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Atenció Ciutadana i Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració) i pel Consorci Administració Oberta de Catalunya.

(Font: gencat.cat)

X