SIGOV i iARXIU: tot el cicle de vida documental interconnectat

A la tardor de 2014 es va publicar en el Butlletí “Arxius”, de la Subdirecció General d’Arxius i Museus de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que l’Arxiu Administratiu del Departament de la Presidència havia fet els primers ingressos a iARXIU. Alhora es marcava com a repte aconseguir fer una transferència automàtica mitjançant la integració del SIGOV a iARXIU.
Captura_SIGOV

Ha passat tot just un any i el repte ja és una realitat. Ja estan integrats el programa per gestionar els expedients generats per les reunions del Govern i del Consell Tècnic -SIGOV- i iARXIU. Perquè la integració hagi arribat a bon port, s’ha comptat amb la participació molt activa del personal de l’Oficina de Govern, que valora molt positivament aquesta millora.

El primer procés de transferència, totalment manual, per ingressar els documents generats pel Consell Tècnic i la Gestió del Govern a iARXIU va suposar un pas endavant en la gestió dels documents electrònics, tot aportant les garanties de preservació a mitjà i llarg termini.

La total automatització ha suposat reduir molt considerablement el temps de dedicació en la càrrega dels documents a més de donar més qualitat al procés, ja que s’ha reduït dràsticament l’índex d’error.

Es vol destacar el suport del Consorci AOC pel seu acompanyament en el procés i per fer possible que s’acabi l’any 2015 amb l’execució d’una transferència totalment automatitzada.

 

X