Enllaç a l'eTauler a la Seu-e de l'ajuntament de Mollerussa

Enllaç a l’eTauler a la Seu-e de l’ajuntament de Mollerussa

El servei de tauler electrònic del Consorci AOC (e-TAULER) ha assolit en aquest 2015 el nombre de 404 ens públics catalans donats d’alta al servei, d’entre els quals 208 ens d’arreu del territori en són usuaris actius.

D’aquests ens, 4 ens són ajuntaments de municipis amb més de 100.000 habitants, 9 de la franja compresa entre 40.000 i 100.000 habitants, 30 entre els 10.000 i  40.000, 26 entre 5.000 i 10.000, 105 de menys de 5.000 habitants i 34 d’ens diversos (Generalitat, Consells Comarcals, Organismes autònoms, Patronats, etc.).

Darrerament han publicat el seu e-TAULER els Ajuntaments de Girona, Mollerussa i Palamós.

Per altra banda, també cal destacar el fet que el nombre total de visites rebudes al servei e-TAULER arreu de Catalunya ha ultrapassat per primera vegada el sostre de 50.000 visites, d’entre les quals encapçalen el rànquing la Generalitat de Catalunya (9.739), l’Ajuntament de Reus (4.199) i  l’Ajuntament d’Igualada (3.943).

Podeu consultar l’informe complet, incloent la resta dels serveis del Consorci AOC, en el següent enllaç: Informe Activitat Serveis 

X