La Generalitat renova imatge i contingut del seu portal de transparència

portal_geneAmb l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el passat 1 de juliol de 2015, la Generalitat de Catalunya va aprofitar per renovar imatge del seu portal de Transparència i ampliar-ne el seu contingut. En el cas de les administracions locals, en tot allò referent a la transparència, l’entrada en vigor serà el proper 1 de gener de 2016.

El Govern de la Generalitat de Catalunya es va anticipar a l’aprovació d’aquesta Llei creant el portal de la transparència el juny de 2013.

Inicialment, el portal va difondre la informació relativa a la contractació pública, al seguiment del Pla de Govern i a les retribucions dels alts càrrecs dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic. Posteriorment,i  en resposta als compromisos adquirits pel Govern, es va tramitar la Llei de transparència.

El portal de la transparència ha estat objecte d’un procés de redimensionament per tal d’incloure el gran nombre de dades que la Llei 19/2014 exigeix. Així mateix, l’Administració de la Generalitat continua treballant intensament per comptar amb un portal que ofereixi una informació completa i de qualitat.

El portal també incorpora un formulari electrònic per facilitar als ciutadans la presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública.

Així mateix, el passat 1 de juliol, també va posar-se en funcionament el Portal de Transparència de Catalunya, l’espai web que facilita a la ciutadania la informació integrada de totes les administracions públiques catalanes i que permet donar compliment a les obligacions de transparència establertes per la Llei 19/2014.

El Consorci AOC oferirà una solució per a gestionar la informació de transparència dels ens locals

L’esmentada Llei, obliga als ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. Aquesta obligació entra en vigor a partir del proper 1 de gener de 2016.

A efectes pràctics, aquests ens, poden posar a disposició de la ciutadania aquesta informació a través només del Portal de Transparència de Catalunya, organitzat i gestionat per la Generalitat i que es regula en aquesta Llei, o bé, a través d’un espai de transparència propi, interconnectat amb el Portal de Transparència.

Actualment,  el Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, Diputacions i entitats municipalistes està treballant en una solució comuna de transparència per als ens locals, que es presentarà el proper mes de octubre i que permetrà, comptar amb un espai de transparència propi per a cada ens que ho desitgi.

X