Es convoquen les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior, any 2015

En el DOGC de 9 de juliol de 2015, s’ha publicat la Resolució de 2 juliol 2015 de convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2015.

La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 500.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds acompanyades de la documentació pertinent, és d’1 mes des de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El termini per executar les actuacions subvencionades és des de l’1 de gener de 2015 al 30 de novembre de 2015.

La documentació justificativa de realització de l’actuació subvencionada s’ha de presentar com a màxim el 30 de novembre de 2015.

Previsió calendari:

  • Termini per presentar sol·licitud i documentació: 1 mes des de la publicació de la convocatòria en el DOGC.
  • Termini per presentar la documentació justificativa de realització de l’actuació subvencionada finalitza el 30.11.2015
X