El Consorci AOC oferirà una solució per a gestionar la informació de transparència dels ens locals

LupaLa Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga als ens locals a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic. Aquesta obligació entra en vigor a partir del proper 1 de gener de 2016.

A efectes pràctics, aquests ens, poden posar a disposició de la ciutadania aquesta informació a través només del Portal de Transparència de Catalunya, organitzat i gestionat per la Generalitat i que es regula en aquesta Llei, o bé, a través d’un espai de transparència propi, interconnectat amb el Portal de Transparència.

Actualment,  el Consorci AOC en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, Diputacions i entitats municipalistes està treballant en una solució comuna de transparència per als ens locals, que es presentarà el proper mes de octubre i que us permetrà, si així ho desitgeu, comptar amb un espai de transparència propi del vostre ens. Us anirem informant d’aquesta solució a mesura que en tinguem informació més concreta.

En aquest sentit, aquells ens locals que vulguin crear un espai de transparència propi, poden optar per escollir aquesta solució del Consorci AOC, o bé escollir altres opcions (solucions de mercat o bé, la solució del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques).

De totes maneres, i en relació amb això, el MINHAP ha comunicat la posada en funcionament del “Servicio del Portal de la Transparencia en la Nube” creat per la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions dle MINHAP. Cal dir que no tenim constància que aquest portal permeti complir amb les obligacions de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya, la qual amplia substancialment les obligacions de transparència respecte de la legislació de transparència estatal.

X